Bæredygtige certifikater

Der er en myriade af certificeringer inden for ikke bare økologi og biodynamik, men særligt indenfor bæredygtig vindyrkning er der et utal af certificeringsorganer. Vi har lavet en komplet oversigt her over de certificeringer, som anvendes blandt vores producenter.

Globale certifikater indenfor bæredygtighed:

1% for the Planet

1% for the Planet er en global bevægelse, der inspirerer virksomheder og enkeltpersoner til at støtte miljøløsninger gennem årlige medlemskaber og hverdagshandlinger. Organisationen rådgiver i bæredygtige strategier, certificerer donationer og forstærker effekten i eksisterende NGO- og miljøorganisationer.

1% for the Planet er en 100% nonprofitorganisation og har i dag flere end 5.000 medlemmer, der arbejder aktivt for at beskytte og sikre vores planets fremtid. Læs mere om 1% for the Planet.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

B Corp Certification

B Corp Certification er en standard fra B Lab, som er en global organisation, hvor medlemmerne er forpligtet til at leve op til høje standarder for både miljø, medarbejdere, leverandører, governance samt de enkelte firmaers bidrag til samfundet. Det er en 360 graders måling af firmaet, hvor der skal redegøres for hundredvis af parametre inden en officiel certificering. Det er altså hele forretningsmodellen, som kommer under lup. Det handler om at kunne kombinere sociale, bæredygtige og kommercielle formål i bestræbelserne på gode økonomiske resultater. Til trods for de høje krav, så er 5.000 virksomheder i 154 brancher og 79 lande nået gennem nåleøjet. Læs mere om B Corp Certification.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

BRCGS

BRCGS blev grundlagt i 1996 af forhandlere, som ønskede at etablere standarder indenfor fødevaresikkerhed på tværs af forsyningskæden. BRCGS tilbyder rådgivning inden for teknisk politik, anvendelse og udvikling. Læs mere om BRCGS.

 

Se alle bæredygtigt certificerede vine

International Wineries for Climate Action

IWCA blev grundlagt i 2019 af Familia Torres (Spanien) og Jackson Family Wines (Californien) for at anspore det globale vinsamfund til at skabe strategier for afbødning af klimaændringer og minimere CO2-aftrykket. Et af organisationens mål er at udvikle meget specifikke og videnskabelige metoder til måling af drivhusgasser. Med detaljerede opgørelser kan vinhusene identificere de steder, hvor der er behov for målrettede strategier og tiltag. Målet er at gøre medlemmerne til CO2-neutrale vinerier og samtidig kunne sikre en bæredygtig vækst. Læs mere om International Wineries for Climate Action.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

ISO 14001

ISO-certificering, som giver en klar ledelsesramme til at reduktion af miljøpåvirkninger. Samtidig sikres, at lovkrav opfyldes og tillid opbygges hos interessenterne. Standarden giver en organisation en systematisk tilgang til at planlægge, implementere og styre et miljøledelsessystem. Læs mere om ISO 14001.

 

Se alle bæredygtigt certificerede vine

ISO 14064

ISO-certificering, som specificerer principper og krav på organisationsniveau for kvantificering og rapportering af drivhusgasemissioner (GHG) og -nedbringelse. Det omfatter krav til design, udvikling, styring, rapportering og verifikation af en organisations drivhusgasopgørelse. Læs mere om ISO 14064.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Carbon Jacked Project for CO2 Zero Emission

Carbon Jacked er en græsrodsorganisation, der søger at bekæmpe klimaændringer. De arbejder med bæredygtighed ud fra følgende tre områder: plante træer, forbedre liv og forbinde sig med naturen. Via køb af klimakreditter til støtte for deres i øvrigt agtværdige projekter, kan Carbon Jacked certificerede produkter kalde sig CO2-negative. De første vinproducenter er allerede begyndt at støtte op omkring Carbon Jacked. Læs mere om Carbon Jacked.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Nationale certifikater indenfor bæredygtighed:

Wine of Chile

Chile

Kodeksets krav er en del af en langsigtet vision, baseret på kombinationen af ​​miljøprincipper, social lighed og økonomisk levedygtighed. Der er en overholdelsesstandard og en tjekliste, der indeholder krav og point for området. Den har også en generel forordning, som beskriver kriterier, procedurer og krav til certificering. Læs mere om Wine of Chile.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Agriculture Raisonnée

Frankrig

Agriculture Raisonnée eller Bæredygtigt landbrug blev grundlangt i 2002, og er et landbrugsproduktionssystem under det franske landbrugsministerie, hvis primære mål er at optimere det bæredygtige resultat ved at kontrollere mængden af ​​input, og især de anvendte kemiske stoffer (pesticider, gødning) for at begrænse deres indvirkning på miljøet.Standarden dækker bl.a. over respekt for miljøet, kontrol med sundhedsrisici, arbejdsmiljø og dyrevelfærd. Adgang til information og uddannelse, der er nødvendig for forvaltningen af ​​landbrugsdriften. Agriculture Raisonée specificerer 103 nationale krav som landmændene skal overholde, og knytter sig tæt op af HVE-certificeringen. Læs mere om Agriculture Raisonnée.

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra Frankrig

Viticulture Durable en Champagne

Frankrig

Viticulture Durable en Champagne er regionens eget bæredygtighedscertifikat, der ofte står side om side med HVE-certifikatet. Målet med certificeringen er at minimere vindyrkningens pres på miljøet (luft, klima, vand, jord, biodiversitet, landskaber).Over 120 punkter er omfattet af referencerammen for bæredygtig vindyrkning i Champagne, som blev indført af Comité Champagne og anerkendt af landbrugsministeriet i maj 2015. Siden 2015 er over 15 % af Champagne-vingården allerede blevet certificeret. Reduktion af Co2 udledning og sprøjtemidler, genbrug af industriaffald samt minimering af vandforbrug er blot nogle af tiltagene. Læs mere om Viticulture Durable en Champagne.

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra Frankrig

Vignerons Engagés/Sustainable Winegrowing

Frankrig

Sammenslutningen Vignerons Engagés/Sustainable Winegrowing blev oprettet i 2010 og samler vinbønder, der er engageret i en CSR-tilgang fra vinstok til glas. Godkendelsen af bæredygtig vinproduktion er den første CSR- og bæredygtighedscertificering dedikeret til vinverdenen i Frankrig. Sammenslutningen har 6.000 vinbønder og ansatte fordelt på otte franske vinregioner, og dækker et hektarareal på 31.800. Læs mere om Vignerons Engagés/Sustainable Winegrowing.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

HVE (Haute Valeur Environnementale)

Frankrig

HVE (High Environmental Value) blev grundlagt i 2012 af det franske landbrugsministerium, for at give vinbønder mulighed for at vise på deres flasker at, at de har bæredygtighed som stor prioritet i deres produktion. HVE har fire kerneområder: biodiversitet, en strategi for plantebeskyttelse, fokus på naturlig gødning og minimering af forbruget af vand i produktionen. Læs mere om HVE.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Terra Vitis

Frankrig

Terra Vitis er en certificering oprettet helt tilbage 1998. Certificeringen er baseret på de tre grundlæggende søjler omkring bæredygtig udvikling: mennesker, miljø og økonomisk levedygtighed. Læs mere om Terra Vitis.

 

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Equalitas Certification

Italien

Equalitas-standarden blev grundlagt i 2015 og er en certificering, som fokuserer på de sociale, miljømæssige og økonomiske søjler inden for bæredygtighed. Hovedformålet er at udbrede – i Italien – en unik tilgang til bæredygtighed i vinindustrien. Equalitas Sustainable Wine-standarden vil gøre det muligt for vinavlere at indføre et internt bæredygtighedsstyringssystem og udarbejde en årlig bæredygtighedsrapport, der sikrer den løbende forbedring af dens bæredygtighedsstandarder for både kunder og interessenter. Equalitas har allieret sig med anerkendte industriteknikere og videnskabsmænd, som kan garantere, at standarden/certificeringen kontinuerligt overholdes og udvikles med den nyeste viden inden for bæredygtig vinproduktion. Læs mere her om Equalitas Certification.

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra Italien

SQNPI 

Italien

SQNPI (National Integrated Production Quality System) er en bæredygtig certificeringsordning, som har som mål at tilføre værdi og viden til de vegetabilske landbrugsproduktioner opnået i overensstemmelse med de regionale retningslinjer for integreret afgrødeforvaltning, og den er anerkendt på europæisk plan (EU Reg. 1974/2006). Den integrerede afgrøde- eller landbrugsforvaltning er et frivilligt produktionssystem, der realiseres, når de tekniske normer, der er forudset for enhver art, overholdes for både forsvar mod alle odds og for alle andre agronomiske praksisser såsom gødskning og kunstvanding. Læs mere om SQNPI

Se alle bæredygtigt certificerede vine

New Zealand Sustainable Winegrowing

New Zealand

New Zealand Sustainable Winegrowing blev etableret i 1995 som et industri-initiativ rettet mod New Zealandske vinavlere. Det er et proaktivt miljøledelsessystem, der muliggør produktion af højkvalitetsvin ved at anvende miljømæssigt ansvarlige og økonomisk levedygtige processer i vinmarker og på vingården. Læs mere om New Zealand Sustainable Winegrowing.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

CAECV 

Spanien

CAECV (Comitee of Ecological Agricultures of the Valencian Community) er en komité for økologisk landbrug i Valencia, Spanien. Kontrolmyndigheden har ansvar for certificering af økologiske landbrugsfødevarer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, omdannet eller ej, fremstillet i det valencianske samfund. Læs mere om CAECV.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Wineries for Climate Protection

Spanien

Wineries for Climate Protection (WfCP) er den første og eneste specifikke certificering af miljømæssig bæredygtighed for vinsektoren, og sigter mod at blive det internationale benchmark inden for vinfremstilling og miljø, der søger efter løsninger og 'best practive' for vinproducenter. WtCP-certificeringssystemet, der er udviklet af det spanske vinforbund (Federación Española del Vino - FEV), fastlægger de miljøkriterier, bæredygtige vinproducenter skal opfylde. Vinproducenter, der opfylder nævnte kriterier, kan anmode om certificering fra autoriserede organer, og hvis de modtager en positiv vurdering baseret på de etablerede kriterier, vil de få certifikatet 'Winery for Climate Protection'.
WfCP-certificeringen er baseret på fire nøgleområder: reduktion af drivhusgasser (GHG), vandhåndtering, affaldsreduktion samt energieffektivitet og vedvarende energi. Læs mere om Wineries for Climate Protection.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Fair’N Green

Tyskland

Fair’N Green er et tysk bæredygtighedscertifikat for bæredygtig vindyrkning. Organisationen hjælper vinbønder med objektivt at måle og verificere bæredygtighedsmål. F.eks. reduktion af CO2-udledning, højere biodiversitet, socialt engagement. Fair’N Green giver hver vingård mandat til at etablere processer for støt at forbedre sin overordnede driftsledelse, arbejde i vingården, kælderstyring og markedsføring som en del af en holistisk bæredygtighedstilgang. For at opnå dette får alle virksomheder løbende rådgivning, og for hver vinproducent udarbejdes en individuel udviklingsplan som en del af certificeringen. Uafhængige institutter sikrer korrektheden af certificeringen i henhold til videnskabelige standarder. Læs mere om Fair'N Green.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Sustainable Austria

Østrig

"Sustainable Austria" er et østrigsk kvalitetsstempel for vine, som er produceret på en bæredygtig måde. Projektet er iværksat af den østrigske vinproducentforening, og vinene skal således være fremstillet ved overholdelse af specifikke økonomiske, økologiske og sociale kriterier. Hele processen fra dyrkning, høst, aftapning samt måling af vandforbrug, energi, kunstgødning, brug af maskiner, arbejdsforhold, forretningsmodel osv. er aspekter, som bliver evalueret, før vinhuset må mærke sine vine med dette segl. Læs mere om Sustainable Austria.

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra Østrig

Vinea Wachau

Østrig

Vinea Wachau (Vinea Wachau Nobilis Districtus) blev grundlagt i 1983, og er en sammenslutning af vinproducenter i Wachau-distriktet. Flere end 200 producenter og én mission: At medlemmerne overholder en lang række strenge standarder, som skal sikre regionens profil og høje kvalitetsniveau. Læs mere om Vinea Wachau.

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra Østrig

Passion for mennesker og vin siden 1875

Fri fragt ved
køb over 500 kr.

Dag-til-dag levering
ved køb før kl. 13

Kongelig
Hofleverandør

Passion for vin
siden 1875

Afhentning i Kbh,
Aarhus & Odense

Afhent gratis din
ordre lokalt