Bæredygtige certifikater

Der er en myriade af certificeringer inden for ikke bare økologi og biodynamik, men særligt indenfor bæredygtig vindyrkning er der et utal af certificeringsorganer. Vi har lavet en komplet oversigt her over de certificeringer, som anvendes blandt vores producenter.

Globale certifikater indenfor bæredygtighed:

1% for the Planet

1% for the Planet er en global bevægelse, der inspirerer virksomheder og enkeltpersoner til at støtte miljøløsninger gennem årlige medlemskaber og hverdagshandlinger. Organisationen rådgiver i bæredygtige strategier, certificerer donationer og forstærker effekten i eksisterende NGO- og miljøorganisationer.

1% for the Planet er en 100% nonprofitorganisation og har i dag flere end 5.000 medlemmer, der arbejder aktivt for at beskytte og sikre vores planets fremtid. Læs mere om 1% for the Planet.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Amfori BSCI

Amfori er en stor international og velanset organisation, der varetager og overvåger, at virksomheder overholder en lang række krav. Det er krav til arbejdsforhold, løn, diskrimination, børne- og tvangsarbejde, korruption, miljøhensyn og meget mere. Læs mere om Amfori BSCI

Se alle bæredygtigt certificerede vine

B Corp Certification

B Corp Certification er en standard fra B Lab, som er en global organisation, hvor medlemmerne er forpligtet til at leve op til høje standarder for både miljø, medarbejdere, leverandører, governance samt de enkelte firmaers bidrag til samfundet. Det er en 360 graders måling af firmaet, hvor der skal redegøres for hundredvis af parametre inden en officiel certificering. Det er altså hele forretningsmodellen, som kommer under lup. Det handler om at kunne kombinere sociale, bæredygtige og kommercielle formål i bestræbelserne på gode økonomiske resultater. Til trods for de høje krav, så er 5.000 virksomheder i 154 brancher og 79 lande nået gennem nåleøjet. Læs mere om B Corp Certification.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

BRCGS

BRCGS blev grundlagt i 1996 af forhandlere, som ønskede at etablere standarder indenfor fødevaresikkerhed på tværs af forsyningskæden. BRCGS tilbyder rådgivning inden for teknisk politik, anvendelse og udvikling. Læs mere om BRCGS.

 

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Carbon Jacked Project for CO2 Zero Emission

Carbon Jacked er en græsrodsorganisation, der søger at bekæmpe klimaændringer. De arbejder med bæredygtighed ud fra følgende tre områder: plante træer, forbedre liv og forbinde sig med naturen. Via køb af klimakreditter til støtte for deres i øvrigt agtværdige projekter, kan Carbon Jacked certificerede produkter kalde sig CO2-negative. De første vinproducenter er allerede begyndt at støtte op omkring Carbon Jacked. Læs mere om Carbon Jacked.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

International Wineries for Climate Action

IWCA blev grundlagt i 2019 af Familia Torres (Spanien) og Jackson Family Wines (Californien) for at anspore det globale vinsamfund til at skabe strategier for afbødning af klimaændringer og minimere CO2-aftrykket. Et af organisationens mål er at udvikle meget specifikke og videnskabelige metoder til måling af drivhusgasser. Med detaljerede opgørelser kan vinhusene identificere de steder, hvor der er behov for målrettede strategier og tiltag. Målet er at gøre medlemmerne til CO2-neutrale vinerier og samtidig kunne sikre en bæredygtig vækst. Læs mere om International Wineries for Climate Action.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

ISO 14001

ISO-certificering, som giver en klar ledelsesramme til at reduktion af miljøpåvirkninger. Samtidig sikres, at lovkrav opfyldes og tillid opbygges hos interessenterne. Standarden giver en organisation en systematisk tilgang til at planlægge, implementere og styre et miljøledelsessystem. Læs mere om ISO 14001.

 

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Kiwa

Kiwa er en førende virksomhed inden for kontrol, prøvning, inspektion og certificering. Med deres certificerings-, inspektions-, kontrol-, trænings- og konsulentydelser skaber de tillid til kunders produkter, tjenester, processer, ledelsessystemer og medarbejdere. Kiwa tilbyder ydelser i et bredt udvalg af markedssegmenter, lige fra byggeri og energiforsyning til drikkevand, sundhedspleje, mad, foder og landbrug. Ekspertområder omfatter ledelsessystemer, virksomhedernes sociale ansvar og laboratorietestning blandt mange andre. Læs mere om Kiwa.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

ISO 14064

ISO-certificering, som specificerer principper og krav på organisationsniveau for kvantificering og rapportering af drivhusgasemissioner (GHG) og -nedbringelse. Det omfatter krav til design, udvikling, styring, rapportering og verifikation af en organisations drivhusgasopgørelse. Læs mere om ISO 14064.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Nationale certifikater indenfor bæredygtighed:

Comisión de Sustentabilidad de Bodegas de Argentina

Argentina

Argentinsk bæredygtighedskommission, der blev oprettet i 2010, som sammen med andre officielle institutioner har til mål at udvikle programmer og fremme konkrete tiltag for vingårde i hele Argentina. Kernen i arbejdet udspringer af behovet for at være opmærksom på miljøet, markederne og forbrugerne, som i stigende grad kræver implementering af bæredygtig produktionspraksis. Læs mere om kommisionen.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Sustainable Winegrowing Australia

Australien

Sustainable Winegrowing Australia er et relativt ungt bæredygtighedsprogram, som blev lanceret i juli 2019. Organisationen hjælper vinproducenterne med løbende at forbedre de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af deres virksomheder. De har lavet en række punkter, hvor der arbejdes intensivt med specifikke programmer. Det gælder: jord, vand, biodiversitet, energi, spild samt mennesker og forretning. Læs mere om Sustainable Winegrowing Australia.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Wine of Chile

Chile

Kodeksets krav er en del af en langsigtet vision, baseret på kombinationen af ​​miljøprincipper, social lighed og økonomisk levedygtighed. Der er en overholdelsesstandard og en tjekliste, der indeholder krav og point for området. Den har også en generel forordning, som beskriver kriterier, procedurer og krav til certificering. Læs mere om Wine of Chile.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Agriculture Raisonnée

Frankrig

Agriculture Raisonnée eller Bæredygtigt landbrug blev grundlangt i 2002, og er et landbrugsproduktionssystem under det franske landbrugsministerie, hvis primære mål er at optimere det bæredygtige resultat ved at kontrollere mængden af ​​input, og især de anvendte kemiske stoffer (pesticider, gødning) for at begrænse deres indvirkning på miljøet.Standarden dækker bl.a. over respekt for miljøet, kontrol med sundhedsrisici, arbejdsmiljø og dyrevelfærd. Adgang til information og uddannelse, der er nødvendig for forvaltningen af ​​landbrugsdriften. Agriculture Raisonée specificerer 103 nationale krav som landmændene skal overholde, og knytter sig tæt op af HVE-certificeringen. Læs mere om Agriculture Raisonnée.

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra Frankrig

Viticulture Durable en Champagne

Frankrig

Viticulture Durable en Champagne er regionens eget bæredygtighedscertifikat, der ofte står side om side med HVE-certifikatet. Målet med certificeringen er at minimere vindyrkningens pres på miljøet (luft, klima, vand, jord, biodiversitet, landskaber).Over 120 punkter er omfattet af referencerammen for bæredygtig vindyrkning i Champagne, som blev indført af Comité Champagne og anerkendt af landbrugsministeriet i maj 2015. Siden 2015 er over 15 % af Champagne-vingården allerede blevet certificeret. Reduktion af Co2 udledning og sprøjtemidler, genbrug af industriaffald samt minimering af vandforbrug er blot nogle af tiltagene. Læs mere om Viticulture Durable en Champagne.

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra Frankrig

Vignerons Engagés/Sustainable Winegrowing

Frankrig

Sammenslutningen Vignerons Engagés/Sustainable Winegrowing blev oprettet i 2010 og samler vinbønder, der er engageret i en CSR-tilgang fra vinstok til glas. Godkendelsen af bæredygtig vinproduktion er den første CSR- og bæredygtighedscertificering dedikeret til vinverdenen i Frankrig. Sammenslutningen har 6.000 vinbønder og ansatte fordelt på otte franske vinregioner, og dækker et hektarareal på 31.800. Læs mere om Vignerons Engagés/Sustainable Winegrowing.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

HVE (Haute Valeur Environnementale)

Frankrig

HVE (High Environmental Value) blev grundlagt i 2012 af det franske landbrugsministerium, for at give vinbønder mulighed for at vise på deres flasker at, at de har bæredygtighed som stor prioritet i deres produktion. HVE har fire kerneområder: biodiversitet, en strategi for plantebeskyttelse, fokus på naturlig gødning og minimering af forbruget af vand i produktionen. Læs mere om HVE.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Terra Vitis

Frankrig

Terra Vitis er en certificering oprettet helt tilbage 1998. Certificeringen er baseret på de tre grundlæggende søjler omkring bæredygtig udvikling: mennesker, miljø og økonomisk levedygtighed. Læs mere om Terra Vitis.

 

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Equalitas Certification

Italien

Equalitas-standarden blev grundlagt i 2015 og er en certificering, som fokuserer på de sociale, miljømæssige og økonomiske søjler inden for bæredygtighed. Hovedformålet er at udbrede – i Italien – en unik tilgang til bæredygtighed i vinindustrien. Equalitas Sustainable Wine-standarden vil gøre det muligt for vinavlere at indføre et internt bæredygtighedsstyringssystem og udarbejde en årlig bæredygtighedsrapport, der sikrer den løbende forbedring af dens bæredygtighedsstandarder for både kunder og interessenter. Equalitas har allieret sig med anerkendte industriteknikere og videnskabsmænd, som kan garantere, at standarden/certificeringen kontinuerligt overholdes og udvikles med den nyeste viden inden for bæredygtig vinproduktion. Læs mere her om Equalitas Certification.

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra Italien

Istituto di Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)

Italien

Italienske ICEA certificerer alle, der dagligt arbejder for at forbedre virksomhedernes økonomiske, sociale og miljømæssige præstationer og frem for alt de iværksættere, der administrerer, vedligeholder og udvikler deres virksomheder for at skabe en bedre fremtid for dem selv, deres børn og generelt sine egne landområder. Certificeringen er rettet mod specifikke bæredygtighedsbehov for produkter og tjenester. Men det er fra deres integrerede, synergistiske og udbredte anvendelse, at implementeringen af en overordnet strategi for bæredygtig selve udvikling afhænger. Det er hele systemet, der tæller: respekt for miljøet og respekt for mennesket. Læs mere om ICEA.

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra Italien

Progetto VignEtico

Italien

VignEtico-projektet blev startet af vinbønder, som bl.a. ønskede at forbedre produktionsmetoder gennem bæredygtige praksisser i mark og kælder. Der samarbejdes tæt med tekniske konsulenter, universiteter og agrofirmaer. Læs mere om Progetto VignEtico.

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra Italien

SQNPI 

Italien

SQNPI (National Integrated Production Quality System) er en bæredygtig certificeringsordning, som har som mål at tilføre værdi og viden til de vegetabilske landbrugsproduktioner opnået i overensstemmelse med de regionale retningslinjer for integreret afgrødeforvaltning, og den er anerkendt på europæisk plan (EU Reg. 1974/2006). Den integrerede afgrøde- eller landbrugsforvaltning er et frivilligt produktionssystem, der realiseres, når de tekniske normer, der er forudset for enhver art, overholdes for både forsvar mod alle odds og for alle andre agronomiske praksisser såsom gødskning og kunstvanding. Læs mere om SQNPI

Se alle bæredygtigt certificerede vine

New Zealand Sustainable Winegrowing

New Zealand

New Zealand Sustainable Winegrowing blev etableret i 1995 som et industri-initiativ rettet mod New Zealandske vinavlere. Det er et proaktivt miljøledelsessystem, der muliggør produktion af højkvalitetsvin ved at anvende miljømæssigt ansvarlige og økonomisk levedygtige processer i vinmarker og på vingården. Læs mere om New Zealand Sustainable Winegrowing.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

CAAE

Spanien

CAAE Certification Service er et spansk certificeringsorgan, der begyndte at tilbyde sine tjenester i 1991. Dets hovedformål er at certificere det økologisk dyrkede landbrug, men CAAE’s specialisering og erfaring gør det muligt for dem at levere en bred vifte af tjenester tilpasset landmændenes, industriernes og faggrupperne behov. CAAE er i øjeblikket førende i den økologiske sektor i Spanien og Europa med mere end 1 million økologiske certificerede hektar og omkring 15.000 producenter. Læs mere om CAAE.

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra Spanien

CAECV 

Spanien

CAECV (Comitee of Ecological Agricultures of the Valencian Community) er en komité for økologisk landbrug i Valencia, Spanien. Kontrolmyndigheden har ansvar for certificering af økologiske landbrugsfødevarer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, omdannet eller ej, fremstillet i det valencianske samfund. Læs mere om CAECV.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)

Spanien

Catalan Council of Organic Production (CCPAE) er Cataloniens tilsynsmyndighed og dets funktion er at auditere og certificere økologiske fødevarer i regionen. CCPAE er et offentligt selskab, som er støttet af Spaniens Ministerium for Landbrug, husdyr, fiskeri, fødevarer og miljø. Rådet figurerer på listen over offentlige myndigheder og kontrolagenturer, der offentliggøres årligt af Den Europæiske Union. Læs mere om CCPAE.

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra Spanien

Emplea Verde

Spanien

Regerings- og EU-støttet initiativ til at fremme og forbedre miljø, beskæftigelse og værksætteri. Miljø og bæredygtighed er grundlaget for bedre arbejdspladser og mere konkurrencedygtige virksomheder. Tanken er, at både medarbejdere og virksomheder er centrale aktører i at forbedre miljøet. Vejen til vækst og grøn økonomi går gennem ressource-effektiv og bæredygtig produktion. Læs mere om Emplea Verde.

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra Spanien

Wineries for Climate Protection

Spanien

Wineries for Climate Protection (WfCP) er den første og eneste specifikke certificering af miljømæssig bæredygtighed for vinsektoren, og sigter mod at blive det internationale benchmark inden for vinfremstilling og miljø, der søger efter løsninger og 'best practive' for vinproducenter. WtCP-certificeringssystemet, der er udviklet af det spanske vinforbund (Federación Española del Vino - FEV), fastlægger de miljøkriterier, bæredygtige vinproducenter skal opfylde. Vinproducenter, der opfylder nævnte kriterier, kan anmode om certificering fra autoriserede organer, og hvis de modtager en positiv vurdering baseret på de etablerede kriterier, vil de få certifikatet 'Winery for Climate Protection'.
WfCP-certificeringen er baseret på fire nøgleområder: reduktion af drivhusgasser (GHG), vandhåndtering, affaldsreduktion samt energieffektivitet og vedvarende energi. Læs mere om Wineries for Climate Protection.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

IPW

Sydafrika

IPW (Integrated Production of Wine) er en frivillig bæredygtighedsorganisation, etableret af den Sydafrikanske vinindustri i 1998. Årgang 2000 var den første årgang, hvor vinene kunne blive certificeret indenfor disse rammer.
IPW følger de internationale retningslinjer fra International Federation of Wine and Spirits (FIVS) og International Organisation of Vine and Wine (OIV) indenfor bæredygtighed med fokus på dyrkning af druer, selve produktionen, indpakning og transport. Læs mere om IPW

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra Sydafrika

Sustainable Wine South Africa (SWSA)

Sydafrika

Sustainable Wine South Africa (SWSA) er alliancen mellem Wine and Spirit Board (WSB), IPW-ordningen, WWF-SA Conservation Champion-programmet og Wines of South Africa (WOSA). Sammen driver disse organisationer den sydafrikanske vinindustris engagement i bæredygtig, miljøvenlig produktion. Det nye Wine and Spirit Board segl garanterer, at vinene er blevet bæredygtigt produceret i henhold til deres nye retningslinjer, og forbrugerne er i stand til at verificere dette online ved at indtaste de unikke seglnumre på flasken. Læs mere om SWSA

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Wieta

Sydafrika

WIETA driver et proaktivt og bæredygtigt, etisk program for den sydafrikanske vinindustri. Organisationen er ikke kun et overvågningsværktøj for overholdelse af Sydafrikas lovgivning om arbejdsmiljø og sikkerhed, men også som kontrolorgan, der skal sikre, at virksomhedens ledelsessystemer afspejler bæredygtige etiske principper, politikker og praksis. Læs mere om Wieta.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

WWF Conservation Champion

Sydafrika

WWF-programmet blev igangsat i 2004. WWF yder rådgivende støtte til engagerede vinfarme som en del af et biodiversitets- og vandforvaltningsprogram. Vinproducenterne forpligter sig i progrmamet til biodiversitetsvenlige og regenerative landbrugsmetoder, bevare deres naturområder og løbende forbedre deres vand- og energieffektivitet.
WWF støtter vinproducenterne i deres miljøindsats ved at udvikle detaljerede miljøplaner og håndgribelige mål. Læs mere om WWF Conservation Champion.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

Fair’N Green

Tyskland

Fair’N Green er et tysk bæredygtighedscertifikat for bæredygtig vindyrkning. Organisationen hjælper vinbønder med objektivt at måle og verificere bæredygtighedsmål. F.eks. reduktion af CO2-udledning, højere biodiversitet, socialt engagement. Fair’N Green giver hver vingård mandat til at etablere processer for støt at forbedre sin overordnede driftsledelse, arbejde i vingården, kælderstyring og markedsføring som en del af en holistisk bæredygtighedstilgang. For at opnå dette får alle virksomheder løbende rådgivning, og for hver vinproducent udarbejdes en individuel udviklingsplan som en del af certificeringen. Uafhængige institutter sikrer korrektheden af certificeringen i henhold til videnskabelige standarder. Læs mere om Fair'N Green.

Se alle bæredygtigt certificerede vine

California Sustainable Winegrowing Alliance (CSWA)

USA

California Sustainable Winegrowing Alliance (CSWA) er en organisation, som arbejder for en bæredygtig praksis, der på den lange bane skal øge det californiske vinsamfunds økonomiske levedygtighed og sikre fremtiden for regionens vinproducenter. Programmet er bredt funderet og indebærer både regler for dyrknings- og vinfremstillingspraksis, men har også fokus på samfundets behov og interesser som helhed. De tre principper benævnes som de tre “E’er” (Environmentally Sound - Socially Equitable - Economically Feasible) og giver en generel retning for CSWA’s bæredygtighedsprogram. Disse principper omsættes til den daglige drift i både vindyrkning og fremstilling. Der er derfor helt klare retningslinjer for organisationens medlemmer, så der ikke er langt fra teori til praksis. Læs mere om CSWA

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra USA

Enviro Stars

USA

Grønne virksomheder som følger Enviro Stars praksis begrænser deres miljøpåvirkning og beskytter deres medarbejdere. Hvad "grøn" betyder, kan være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men uanset hvordan en virksomhed fungerer, så kan der altid findes en måde at inkorporere en bæredygtig praksis. Enviro Stars arbejder efter, at det også er rentabelt at gå den grønne vej. Ved at følge kodekset og reglerne, kan virksomheden både reducere udgifter, forbedre effektiviteten, holde medarbejderne sunde og engagerede samtidig med, at der tages hensyn til miljøet. Læs mere om Enviro Stars

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra USA

LIVE

USA

LIVE Certified Sustainable Wine er en organisation fra Pacific Nordwest i USA. Organisationen tilbyder bæredygtighedscertificeringer til både vingården/vinmarker for at sikre minimal miljøpåvirkning gennem hele produktionskæden. Der er altså tale om standarder for både vingården, markforvaltning, landskabspleje, ny- og ombygninger, arbejdskraft, emballage mv. Læs mere om LIVE.

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra USA

Salmon Safe

USA

Salmon Safe er en organisation, der implementerer landbrugspraksis og -udvikling, som beskytter vandkvaliteten, gydepladser og levesteder for Stillehavslaksen. Laksen er en nøgleart i det nordvestlige USA, hvor den i århundreder har været en uundværlig ressource og formet kulturelle identiteter og samfund. Missionen er at transformere landbrugspraksis, så floderne kan holdes rene nok til, at stillehavslaksen kan have en stor og sund bestand på den amerikanske vestkyst. Læs mere om Salmon Safe

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra USA

Sustainable Austria

Østrig

"Sustainable Austria" er et østrigsk kvalitetsstempel for vine, som er produceret på en bæredygtig måde. Projektet er iværksat af den østrigske vinproducentforening, og vinene skal således være fremstillet ved overholdelse af specifikke økonomiske, økologiske og sociale kriterier. Hele processen fra dyrkning, høst, aftapning samt måling af vandforbrug, energi, kunstgødning, brug af maskiner, arbejdsforhold, forretningsmodel osv. er aspekter, som bliver evalueret, før vinhuset må mærke sine vine med dette segl. Læs mere om Sustainable Austria.

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra Østrig

Vinea Wachau

Østrig

Vinea Wachau (Vinea Wachau Nobilis Districtus) blev grundlagt i 1983, og er en sammenslutning af vinproducenter i Wachau-distriktet. Flere end 200 producenter og én mission: At medlemmerne overholder en lang række strenge standarder, som skal sikre regionens profil og høje kvalitetsniveau. Læs mere om Vinea Wachau.

Se alle bæredygtigt certificerede vine fra Østrig

Passion for mennesker og vin siden 1875

Fri fragt ved
køb over 500 kr.

Dag-til-dag levering
ved køb før kl. 13

Kongelig
Hofleverandør

Passion for vin
siden 1875

Afhentning i Kbh,
Aarhus & Odense

Afhent gratis din
ordre lokalt