ESG rapport 2023

2023 var det varmeste år nogensinde, siden registreringerne startede i midten af 1800-tallet. De stigende temperaturer påvirker virksomheder, mennesker og miljø over alt på kloden. Påvirkningerne rammer alle interessenterne i Kjær & Sommerfeldts værdikæde – lige fra vinproducenterne, som er afhængige af de lokale klima- og miljøforhold, til vores medarbejdere, kunder og de lokalsamfund, som vi alle er en del af.

Kommentar til interessenterne fra CEO Mads Stensgaard

Forstærkeren af bæredygtighed

I Kjær & Sommerfeldt har vi siden 1875 udlevet vores passion for mennesker, vin og resultater. Med det som afsæt, formulerede vi i slutningen af 2021 en ambition om at blive forstærkeren af bæredygtighed på tværs af vores værdikæde, fra vinmarken til nydelse af vinen hos forbrugeren. Vi vil gøre det muligt for vores kunder at træffe mere bæredygtige beslutninger. Vi lader os inspirere af vores partnere i hele værdikæden, ligesom vi inspirerer og forsøger at præge dem til flere bæredygtige valg og produktion.

B Corp-certificering

I 2023 opnåede Kjær & Sommerfeldt at blive B Corp-certificeret. Forarbejdet involverede alle medarbejdergrupper og har sikret ”orden i eget hus” i form af veldokumenterede politikker og processer.
Ordentlighed har altid været en del af vores snart 150 år lange historie. Med en B Corp-certificering har vi fået sat snart 150 års ordentlighed i tidssvarende rammer. For os er B Corp-certificeringen ikke et slutresultat. Derimod er B Corp et ledelsesværktøj, som sikrer proces, systematik og en datadreven tilgang i Kjær & Sommerfeldts fremadrettede indsatser. Det betragter vi som en vigtig forudsætning for opfyldelse af vores ambition om at blive forstærkeren af bæredygtighed.

Mennesker og miljø

Som led i vores strategi, gennemførte vi i 2022 et uddannelsesprogram for medarbejderne om bæredygtighed. Det sætter os bedre i stand til at gå i dialog med kunder og vinhuse om de fælles udfordringer og muligheder, vi har på bæredygtighedsområdet. For fortsat at reducere vores egen udledning af klimagasser, har vi bl.a. indført en ny bilpolitik. Fremadrettet vil alle Kjær & Sommerfeldts firmabiler være eldrevne.

I vores dialog med kunderne har vi blandt andet fokuseret på miljøcertificeret vin. For at hjælpe kunderne med at navigere i junglen af certificeringer har Kjær & Sommerfeldt udviklet et nyt område i sin webshop som forklarer forskellen mellem mere end 20 forskellige miljøklassificeringer af vin. Vi har i 2023 øget andelen af miljøcertificerede vine fra 18,4 % (2022) til 26,9% (2023).

Udviklingen fortsætter

Vi bliver hele tiden klogere på bæredygtighedsarbejdet. Vi er stolte af de resultater, vi har leveret i 2023. Men vi erkender også, at vi skal strække os efter næste niveau for at nå målene. Vi ved, at indenfor bæredygtighed er gårsdagens resultater ofte utilstrækkelige i fremtiden.

Jeg er utroligt stolt over den dygtighed og dedikation, som alle vores medarbejdere lægger i Kjær & Sommerfeldt. Det er forudsætningen for, at vi kan fortsætte med at sætte højere mål for bæredygtigheden i egne aktiviteter, og i samarbejdet med vinhusene og vores kunder.


Mads Stensgaard, CEO
Kjær & Sommerfeldt

Historiske nedslag

1875 Kjær & Sommerfeldt stiftes af Charles Christian Kjær og Wilhelm Ferdinand Sommerfeldt.

1928 Virksomheden flytter til Gammel Mønt 4 i København, hvor der stadig drives vinhandel.

2012 Vinbar og smagefaciliteter på Gammel Mønt etableres.

2013 Åbning af Kjær & Sommerfeldt butik i Aarhus.

2023 Udgivelse af første ESG-rapport og B Corp-certificering, samt udvidelse af butik Aarhus med smagefaciliteter og åbning af ny adresse i Odense med butik, vinbar og smagefaciliteter.

Passion for mennesker, vin og resultater — siden 1875

Kjær & Sommerfeldt er Danmarks ældste vinhandel, som siden 1875 har solgt vin af højeste kvalitet. Vores forretning bygger på stærke partnerskaber og langvarige relationer. Vi har mere end 200 partnere fra hele verden — både føren­de, kendte vinhuse og mindre producenter med speciali­serede vine. De særlige oplevelser bringer vi videre til alle, der sætter pris på et godt glas vin. Til private, til professionelle, til virksomheder og til Kongehuset.

Men vi leverer også mere end dét …

Vi sætter en ære i at være eksperter. Passion, stolthed og viden, der rækker snart 150 år tilbage, sætter sig i sjælen og skaber en stærk kultur. Det forpligter. Ikke bare i forhold til historien, men i lige så høj grad i forhold til fremtiden. Derfor tager vi ansvar. Vin tager tid og hver en dråbe er en gave, som bliver til i samspil mellem mennesker og natur gennem generationer. Og fokus på mennesker og miljø følger med.

Vi vil være med til at sætte standarden i vinbranchen — for os selv og i samarbejde med vores partnere. Vi vil give vores kunder de produkter, de ydelser og den viden, som de skal bruge for at kunne træffe gode og mere bæredygtige valg.

Fokusområder

Vi har defineret vores strategi og vision med udgangspunkt i de tre dimensioner af bæredygtighed: miljø, sociale forhold og governance. Det linker direkte ind i vores mission og strategiske fokus på mennesker, vin og resultater. Herved bliver vores forretning styrket og fremtidssikret til gavn for miljøet, samfundet og virksomhederne i vores værdikæde.

Vores vigtigste ressource

Mennesker

Vi tror på, at dygtige mennesker i udvikling er centrum og forudsætning for vores eksistens. Derfor arbejder vi for at udvikle og inspirere mennesker, så vi alle får mulighed for at udleve vores ambitioner for livet.

Vores kerneprodukt

Vin

Vi er passionerede vineksperter, der arbejder for at skabe værdi for producenter og for kunder – alt sammen med respekt for naturen, miljøet og for samfundet. Vi fokuserer på at reducere klimaaftrykket og forbedre miljøprofilen i hele vinens livscyklus.

Forudsætningen for en bæredygtig udvikling

Resultater

Sund økonomi og bæredygtige løsninger går hånd i hånd til gavn for både natur og mennesker. Derfor er gode resultater en forudsætning for en bæredygtig udvikling.

Indsatser

Mod en ekspertrolle

Mennesker

Vi vil arbejde for at blive eksperter i bæredygtighed i forhold til vin ved bl.a. at styrke vores interne kompetencer gennem træning og uddannelse.

Forstærke bæredygtigheden i værdikæden

Vin

Vi vil gøre det lettere for vores kunder at vælge mere bæredygtig vin bl.a. gennem udvikling af vores webshop og vores rådgivningstilbud til
leverandører og kunder.

Orden i eget hus

Resultater

Vil vil forankre bæredygtighed i vores processer og politikker på tværs af virksomheden. Og vi vil kommunikere vores indsatser og resultater i en årlig ESG-rapport.

Målsætninger frem mod 2030

Kjær & Sommerfeldts ambition er at agere forstærkeren på bæredygtighed. Derfor har vi sat mål for vores interne bæredygtighedsarbejde (B Corp-certificering, klima og trivsel), samtidig med at vi forsøger at påvirke producenternes adfærd (klima og forretningsetik) og motivere kunderne til et mere bæredygtigt forbrug (køb af certificeret vin).

Indsatser 2023

Mennesker

Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Derfor er medarbejdertilfredshed også vores vigtigste KPI. Vi investerer i medarbejdere og i trivsel bl.a. ved at have fokus på personlig udvikling. Det gælder for alle i organisationen. “7 gode vaner”, “Speed of Trust” og ”Feedbackkultur” er nogle af de programmer og redskaber, vi har rullet ud, og som vi arbejder kontinuerligt med for at sikre et godt og udviklende samarbejde.

I 2023 har vi implementeret en ansvarlighedspolitik og udvidet vores personalehåndbog. Ansvarlighed er en af virksomhedens kerneværdier og med den nye politik har vi sat nogle klare rammer for, hvordan vi udviser ansvarlighed – internt og eksternt – og skaber en kultur, som er drevet af respekt for, og som ser potentialet i den enkelte og i forskellighederne.

Medarbejdertilfredshed er essentielt
Vi måler medarbejdernes trivsel tre gange om året for at kunne agere rettidigt, hvis vi oplever en faldende tendens. Vi fik en gennemsnitlig score på +56 for hele året. Det er vi utroligt stolte af, for selvom det er lavere end sidste år, vidner det gode resultat om, at vi har en stærk kultur med en følelse af et fælles formål.

Mindful Drinking – ny alkoholkultur og megatrend
Hos Kjær & Sommerfeldt ønsker vi at skabe en kultur, hvor alle kan deltage og skåle sammen. Der skal være frihed til at vælge alkohol til og fra – og stadig få den samme kvalitet og oplevelse, om det er til private lejligheder eller ude på restauranterne. ’Mindful Drinking’ er en global megatrend, og sortimentet, kvaliteten og udvalget er i rivende udvikling. Vi har i 2023 haft øget fokus på området non-alcoholic og udvidet vores sortiment indenfor kategorierne alkoholfri øl, vin, spiritus og den nye kategori wine proxies markant. Vi har haft fokus på det i salgsmaterialer og eksterne kommunikationer såvel som til vores interne personalearrangementer, hvor vi har serveret alkoholfrie drikkevarer på lige fod med vin. Vi ønsker at bidrage til en god alkoholkultur, hvor fællesskabet er i fokus snarere end indtagelsen af alkohol.

Vi vil være eksperter
At blive ekspert på et område kræver viden, træning og kontinuerlig dygtiggørelse. Vores kerneforretning er baseret på vores passion for vin, på vores indsigt i og viden om vin, så kunderne har tillid til, at vi kan give den bedste rådgivning og oplevelse. Med vores bæredygtighedsstrategi har vi ambitioner om at blive forstærkeren af bæredygtighed – mellem producenter og kunder. Derfor kræver det også, at vi bliver eksperter inden for bæredygtighed i vinbranchen. Men det tager tid at tilegne sig viden, at forstå kompleksiteten og de enkelte producenters vilkår og tiltag samt de krav, der er til en mere bæredygtig produktion.

Miljø & klima

Både klimaforandringer og tab af biodiversitet er en global udfordring, som kræver en indsats fra alle, også Kjær & Sommerfeldt og resten af vinbranchen. Et sundt miljø er forudsætningen for vinproduktion, og vigtigt for alles livskvalitet, hvor end man bor og opholder sig. Producenter mærker også klimaforandringerne, hvor ekstremt og uforudsigeligt vejr med alt fra tørke til skybrud og frost ødelægger druerne og påvirker høsten.

Vi oplever, at der i dag, er langt højere fokus på bæredygtige dyrkningsformer, der er mere skånsomme over for miljøet og sætter fokus på biodiversiteten i vinmarken, og at flere og flere vinhuse omlægger til økologisk og biodynamisk drift. Den udvikling vil vi gerne være med til at understøtte i Kjær & Sommerfeldt.

Elbiler i vognparken
Virksomhedens direkte CO2-udledninger kommer bl.a. fra egne/leasede firmabiler (scope 1), og i 2023 implementerede vi derfor en bilpolitik med fokus på at nedbringe CO2-udledningen fra vores firmabiler. Politikken, der omfatter medarbejdere med ret til firmabil, er udtryk for en afbalanceret tilgang, hvor der tages hensyn til medarbejdernes behov, totaløkonomien for Kjær & Sommerfeldt og miljøet. Kjær & Sommerfeldt stiler mod at reducere egen CO2 udledning og blive CO2 neutrale i 2030. Som led i denne strategi skal alle nye firmabiler være elektriske og fra fjerde kvartal i 2023 har det været muligt at bestille elbiler. Ud af de i alt 19 leasede biler blev der i 2023 bestilt 7 elbiler og alle medarbejdere med ret til firmabil har efter politikkens implementering valgt at skifte over til elbiler.

Nye krav til producenter
I Kjær & Sommerfeldt ønsker vi at have en ansvarlig tilgang til vores indkøb, som er i tråd med vores strategi, der dækker både vores kommercielle forretning og vores bæredygtige målsætninger. Vi ønsker at bidrage positivt til udviklingen af et bæredygtigt samfund, både socialt og miljømæssigt. Derfor har vi i 2023 implementeret en indkøbspolitik, der har til formål at sikre, at vi har fokus på vigtige områder som arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed, miljø, klima og forretningsetik (herunder bekæmpelse af korruption). Vi bestræber os på at forebygge, afbøde eller afhjælpe negative påvirkninger, og vi forventer det samme af vores leverandører.

I 2023 underskrev 97% af vores leverandører og partnere vores Code of Conduct, og vi påbegyndte screeningen af vores leverandører ved brug af spørgeskemaet ”ESG-spørgsmål til nye og eksisterende leverandører”. 

 

Certificerede vine og mindre aftryk
Der findes desværre meget få vine i verden, der ikke belaster miljøet, men flere og flere vinhuse arbejder med bæredygtighed inden for både miljø, det sociale og det ledelsesmæssige område. Med ambitionen om at være forstærkeren af den bæredygtige udvikling i vinbranchen, ønsker vi samtidig at påvirke producenternes adfærd – med respekt for, at transformation af vinmarker og produktion er en længerevarende proces.

For at sikre troværdig kommunikation om vinene over for både erhvervs- og privatkunder har vi besluttet os for, at alle vinproducenter skal kunne dokumentere deres arbejde mod mere bæredygtige forhold. Dokumentationen kan fx være understøttet af miljøcertificeringer. Der findes mange certificeringer – nogle internationalt anerkendte, andre europæiske, regionale eller lokale. Vi har tillid til, at den enkelte producent er i stand til at træffe det for dem bedste valg af certificering og efterleve kravene.

Forretningsledelse

En ansvarlig og proaktiv ledelse er essentiel for implementering af etisk ledelsespraksis, opretholdelse af en ansvarlig værdikæde samt bekæmpelse af korruption.

Vi har i Kjær & Sommerfeldt valgt en strategisk og datadrevet tilgang til bæredygtighed. Vores ambition er at integrere bæredygtigheden i vores interne politikker og arbejdsgange, i vores bestyrelse, i den daglige ledelse og i vores hverdag, og ikke mindst i vores samarbejde med vinproducenter og kunder.

I 2023 implementerede vi vores program “bæredygtig ordentlighed” i hele virksomheden og udgav i starten af året vores første bæredygtighedsrapport med oversigt over vores baseline for udvalgte ESG-indikatorer og vores planer for fortsatte forbedringer. Allerede i slutningen af året opnåede vi dertil en B Corp-certificering. Forarbejdet involverede alle medarbejdergrupper og har sikret ”orden i eget hus” i form af veldokumenterede politikker og processer. Det er en vigtig forudsætning for at kunne opfylde vores ambition om at blive forstærkeren af bæredygtighed.

B Corp-certificering
Efter en omfattende 360-graders undersøgelse af alle Kjær & Sommerfeldts aktiviteter indenfor områderne forretningsledelse, medarbejderforhold, samfund, klima, miljø og kundehensyn opnåede vi i 2023 den anerkendte B Corp-certificering med en samlet score på 85,8. Ordentlighed har altid været en del af virksomhedens DNA, men med B Corp-certificeringen har vi lagt et ekstra niveau på og er blevet meget mere bevidste om, hvor vi konkret kan gøre en forskel. B Corp-certificeringen er ikke et slutresultat, men et ledelsesværktøj, som sikrer proces, systematik og en datadreven tilgang i vores indsatser.

Diversitet og ligestilling
Vi ønsker en kultur, som er drevet af respekt for og ser potentialet i den enkelte og i forskellighederne. Vi ønsker en arbejdsplads, hvor der er lige adgang til kompetenceudvikling, karrieremuligheder og lederstillinger. Vi ønsker en arbejdsplads, hvor køn ikke definerer rettigheder, løn eller potentiale.

I Kjær & Sommerfeldt mener vi, at fair og lige løn udarbejdes med udgangspunkt i sammenlignelige kompetencer, ansvar, performance og adfærd. Vi tilstræber at kommunikere på en måde, der er inkluderende, og som henvender sig til alle. Vi forventer, at vores ledere går forrest og skaber psykologisk tryghed, så alle medarbejdere tør tale åbent, og vi arbejder med data for at holde virksomheden på sporet.

Uddannelse af ledere – målbar adfærdsændring
Vores ledelsesfilosofi hos Kjær & Sommerfeldt er værdibaseret og karakteriseret af gennemskuelighed, respekt, åbenhed og ærlighed i forholdet til alle medarbejdere. Vi stræber efter at udstyre alle ledere med de nødvendige færdigheder til at udøve situationsbestemt lederskab og øget evne til at tilpasse lederstilen til den enkelte medarbejders behov og karriereudvikling. For at ruste vores ledere bedst muligt til at medvirke til at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø – og gå forrest som gode eksempler – kommer vi i 2024 til at give alle ledere en 360-graders undersøgelse og på den baggrund identificere en udviklingsplan for den enkelte leder. 

Forankring af bæredygtighed
Vores bæredygtighedsstrategi er forankret i bestyrelsen, som i 2022 blev styrket af det første kvindelige medlem, Katia Østergaard Neuman. Hun er tidligere direktør i HORESTA, hvor hun selv stod i spidsen for udviklingen af deres bæredygtighedsstrategi. Vi har ligeledes i 2022 nedsat en tværorganisatorisk styregruppe for bæredygtighed, som ledes af adm. dir. Mads Stensgaard.

Projekter vi har støttet i år
I Kjær & Sommerfeldt ønsker vi at bidrage til en positiv samfundsudvikling ved at støtte formål, som enten har social og/eller miljømæssig positiv påvirkning. Vi vurderer årligt, hvilke projekter eller organisationer vi støtter, eller hvilke partnerskaber, vi skal etablere for at opnå væsentlig påvirkning.

I år har vi støttet Danmarks Naturfredningsforening. Tabet af biodiversitet er en af de mest bekymrende konsekvenser af de klimaændringer, vi ser i disse år. Derfor er vi glade for i år at kunne donere til en organisation, der kan være med til at vende denne udvikling i Danmark. I Danmarks Naturfredningsforening arbejdes der bl.a. med at beskytte plante- og dyrelivet ved at skabe flere og bedre levesteder i naturen, beskytte unikke naturområder samt at beskytte drikkevandet, så der også er rent vand til de fremtidige generationer.

Derudover har vi i 2023 startet et fast samarbejde med Lions Club på Fyn, der får alle pantvarer, som er gået på dato. Lions Club er en frivillig organisation med 300 klubber i Danmark, der arrangerer en række aktiviteter og arrangementer, for at hjælpe andre der har behov for hjælp – det kan være alt lige fra katastrofehjælp til julehjælp til udsatte familier.

Netop udkommet!

ESG rapport 2023

I Kjær & Sommerfeldt har vi siden 1875 udlevet vores passion for mennesker, vin og resultater. Med det som afsæt, formulerede vi i  2021 en ambition om at blive forstærkeren af bæredygtighed på tværs af vores værdikæde, fra vinmarken til nydelse af vinen hos forbrugeren. Vi er stolte af de resultater, vi har leveret i 2023. Men vi erkender også, at vi skal strække os efter næste niveau for at nå målene. Vi ved, at indenfor bæredygtighed er gårsdagens resultater ofte utilstrækkelige i fremtiden.

Læs hele rapporten

Passion for mennesker og vin siden 1875

Fri fragt ved
køb over 500 kr.

Dag-til-dag levering
ved køb før kl. 13

Kongelig
Hofleverandør

Passion for vin
siden 1875

Afhentning i Kbh,
Aarhus & Odense

Afhent gratis din
ordre lokalt