Høstrapport fra Bourgogne – September 2017

Hvordan gik høsten i Bourgogne i 2017? Læs hvordan høsten gik hos Knud Kjellerup, ejeren af de 2 Bourgognehuse Albert Sounit.

Knud Kjellerup

Konditionerne forud for vinhøsten

For første gang i flere år var vinteren 2016/17 kold med længerevarende perioder med kuldegrader. Det bevirker, at vinstokkene trækker saften ned i rødderne, - og bringer vinstokkene i en form for dvale situation, som giver ro og skaber basis for øget energi til den kommende vækstsæson.

Foråret var mildt og overvejende tørt, og vinmarkerne var det meste af tiden fremkommelige for markarbejdet, - såvel det manuelle som pløjning og harvning med traktor. Mængden af regn var i foråret sparsom men tilstrækkelig (vinstokkene er nøjsomme), - og vi kunne i hele vækstsæsonen ved selvsyn konstatere en sundhed, som var bemærkelsesværdig. Ingen oïdium og ingen meldug!

Chardonnay med små druer og ”åbne” klaser

Bourgogne har de seneste 7 år været hjemsøgt af vejrmæssige plager i form af frost, hagl og skybrud. I 2016 oplevede vi den værste frost siden 1991, - og også i 2017 gjorde frosten indhug i udbyttet, - hele to gange i april: i dagene 18. – 20. april og igen i dagene 26. – 28. april sneg frosten sig ind på vinskråningerne. Hos Maison Albert SOUNIT og Domaine BERNOLLIN blev 4 af vore parceller ramt af frosten: En Sougeot”, ”La Pylone”, ”Cassine” og ”Pinacle”. De to førstnævnte parceller bruger vi til Vin de Base (basisvin til vores Crémant de Bourgogne”. De to sidstnævnte ligger begge på Montagny-skråningerne syd for ”Les Chaniots” og indgår i Bourgogne Blanc ”Sous La Roche”. Vurderingerne var umiddelbart efter frosten, at skaderne var begrænsede og ikke ville få den store betydning for vores høstudbytte. Denne vurdering måtte vi desværre revidere under høsten, hvor udbyttet viste sig betydeligt lavere end forventet. Flere af vore kollegaer i Bourgogne var betydeligt hårdere ramt end os, - så vi har ganske enkelt besluttet os for ikke at have ondt af os selv i den forbindelse!

Vi oplevede i løbet af sommeren et par meget voldsomme skybrud, hvor vi fik mere end 40 m.m. regn i løbet af en halv tide. Det medførte betydelig erodering i form af, at ler, sand og sten blev skyllet ned imellem rækkerne af vinstokke og landede for bunden af vinskråningerne. Dermed lidt ekstra arbejde til vinter med at flytte jorden op i vinrækkerne igen!

Sommeren har været varm og tør. I lange perioder lå temperaturerne betydeligt over 30°, - og sensommeren var tillige tør. Varmen og tørken får automatisk druerne til at beskytte sig selv ved at danne tykkere skin, - og der er ingen tvivl om, at den lange, varme og tørre periode også har gjort sit til, at druerne indeholdt mindre juice end normalt.

Til vores store held fik vi en ordentlig regnskyl onsdag den 30. august. Den store mængde vand fandt vej til rødderne og blev hurtigt omsat til saft i druerne. Uden denne regnskyl ville høsten have været markant lavere.

Pinot-Noir på ”Les Corbaisons”-marken

Tidlig høst i 2017

Blomstringen begyndte allerede i slutningen af maj og foregik i smukt solskin og varme. Vi kunne allerede i begyndelsen af juni tælle til ”de magiske 100 dage”, og høsttidspunktet kunne med den usikkerhed, der altid er i den forbindelse, foreløbigt fastsættes til høststart for Vin de Base druerne til omkring den 20. august. Det kom næsten til at holde stik, idet vi rent faktisk startede vinhøsten af druerne til vores Crémant de Bourgogne onsdag den 23. august.

Sunde druer

Under hele høsten fandt så vi stort set ikke råd. Ingen skimmel eller svamp, - kun smukke og fine druer.

Siden dannelse af Chardonnay klaserne kunne vi konstatere, at klaserne var ”åbne” og mindre kompakte, end normalt. Det skyldes den intense varme under og umiddelbart efter blomstningen. En coq-tail, som Chardonnay’en ikke er så glad for. Allerede her en indikation af, at vi kunne risikere et lavere udbytte af Chardonnay.

Under Vin de Base høsten, kunne vi konstatere meget intens farvekoncentration i Pinot-Noir. To uger senere var modenheden optimal til den røde Bourgogne, og koncentrationen langt større.

Négoce og Domaine produktion

Hos Maison Albert SOUNIT og Domaine BERNOLLIN skelner vi mellem Négoce- og Domaine vine, idet druer som vi køber (ikke selv ejer markerne) forsynes med Maison Albert SOUNIT etiket, - og druer, som kommer fra egne marker, forsynes med Domaine BERNOLLIN etiket. Denne sondring har dog mest markedsføringsmæssig karakter, idet vi selv høster druerne på de marker, som vi ikke selv ejer. Hver parcel vinificeres og lagres separat, - og alle vine vinificeres i den samme filosofi på Domaine BERNOLLIN.

Vi har siden overtagelsen af Domaine BERNOLLIN i 2005 arbejdet ud fra ”Agriculture Raisonnée” reglerne – som minimum. Det vil sige sidste step, inden vi kunne kalde vores produktion for økologisk. I 2016 tog vi dog skridtet til at dyrke Montagny 1. Cru ”Les Chaniots” økologisk, - og denne praksis har vi naturligvis videreført i 2017, - og vi håber gradvist at kunne udbrede den økologiske dyrkning og vinificering til de øvrige parceller fremover. Da vi ikke bruger pesticider, medfører det, at vi må ud og fjerne ukrudt med håndkraft og hakkejern, når der er for vådt og fedtet i markerne til, at traktoren kan køre gennem rækkerne med rive og plov!

Manuel høst & sortering af druerne

Hos Maison Albert SOUNIT og Domaine BERNOLLIN høstes vinene ved håndkraft! Det gælder både druerne til Crémant de Bourgogne som til hvide- og røde Bourgogne. Vi høster i hele klaser, og druerne sorteres både i vinmarkerne – og for Pinot-Noirs vedkommende også på sorteringsbord i cuveriet, inden vinene havner i gæringstankene.

Vi sluttede høsten den 11. september og kunne holde høstfest ”La Paulée” tirsdag den 12. september. Her samler vi alle høstarbejderne, drueleverandører, venner og samarbejdspartnere til en meget hyggelig sammenkomst omkring paella og forsvarlige forsyninger af vin!

Vi kan se tilbage på 3 ugers høst under meget fine høstforhold. Den første del af høsten, - primært under Vin de Base høsten, var meget varm med temperaturer oppe omkring de 35°. Derefter faldt temperaturerne til et mere humant niveau – og med kun to regnvejrsdage under høsten.

Årgang 2017 finder sin form i cuverie og kældrene

Allerede inden høsten, - og især efter de første høstdage, står det klart, at årgang 2017 bliver en kvalitativ stor årgang. De sunde druer og rene saft er et fantastisk grundmateriale, og vi er ikke i tvivl om, at vi har at gøre med en stor årgang. Hvor stor – og hvilken stil vil de kommende uger og måneder gradvist løfte sløret for.

Hos Maison Albert SOUNIT og Domaine BERNOLLIN vinificerer vi Pinot-Noir over en ca. 3 uger lang masceration og gæring i gæringstanken (cuvaison). De første ca. 7 dage køles druer og juice ned til 9 grader for at begrænse gæringen og for at ekstrahere farve og den sarte frugt og bærsødme. Derefter hæver vi temperaturen – hvorefter gæringen går i gang.

Vi bruger kun druernes naturlige gær: ”spontan gæring”!

Under gæringen presser kulsyren skallerne opad, hvor de pakkes til en tæt masse. For at bryde massen af skallerne og skabe kontakt mellem skallerne og juicen, træder vi skallerne med fødderne!

Hos Maison Albert SOUNIT og Domaine BERNOLLIN vinificerer vi Pinot-Noir over en ca. 3 uger lang masceration og gæring i gæringstanken (cuvaison). De første ca. 7 dage køles druer og juice ned til 9 grader for at begrænse gæringen og for at ekstrahere farve og den sarte frugt og bærsødme. Derefter hæver vi temperaturen – hvorefter gæringen går i gang.

Vi bruger kun druernes naturlige gær: ”spontan gæring”!

Under gæringen presser kulsyren skallerne opad, hvor de pakkes til en tæt masse. For at bryde massen af skallerne og skabe kontakt mellem skallerne og juicen, træder vi skallerne med fødderne!

Når vi træder skallerne med fødderne skyldes det alene hensynet til druerne, som vi ikke ønsker at ”skramme” for derved at udtrække de bitre og grønne tanniner.

Gæring og eftermaceration varer i ca. 2 uger – således i alt 3 ugers cuvage inklusive den kolde maceration. Derefter hældes vinen på fad – og de nu ikke længere så saftige drueskaller presses. Fadlagringen for Pinot-Noir varer fra 10 – 18 måneder afhængig af appellation.

Farven på Pinot-Noir 2017 er intens og koncentrationen stor. Det er endnu for tidligt at udtrykke årgangens stil og karakter, - men forventningerne er store, - og ”konturerne af 2015 er i sigte”!

I skrivende stund ligger Pinot-Noir druerne stadig på tank og i løbet af næste uge begynder omhældningen på fad. Vi bruger udelukkende franske egetræsfade af forskellig størrelse: barriques på 228 liter samt 300 og 500 liter fade.

Nye fade ankommer i sidste del af høsten – Opmåling og opstilling af fadene.

Hos Maison Albert SOUNIT og Domaine BERNOLLIN bekender vi os i høj grad til anvendelsen af fransk eg til gæring af de hvide Bourgogner. Vi er os til gengæld meget bevidste om ikke at lade vinene dominere af egetræsfadet. Derfor bruger vi en kombination af nye og ældre fade (max 5 år) og en kombination af 228 – 300 og 500 liter fade. Herved opnår vi kompleksiteten ved fadgæringen – uden at maskere frugt og mineralitet. To vine laves dog på en kombination af fad- og stålgæring, nemlig: Bourgogne Aligoté og Montagny 1. Cru ”Les Coères”, hvor vi netop med disse to vine ønsker at understrege blomst, rankhed og mineralitet.

I skrivende stund gærer Chardonnay’en stadig på fad. Vi køler fadkældrene ned, hvorved vi opnår en langsom gæring, - og enkelte vine vil formodentligt fortsætte den langsomme gæringer i måneder. Der er således stadig en del uforgæret sukker i vinene; - men vi fornemmer tydeligt en stor koncentration – og frem for alt renhed i de hvide Bourgogner.

Mængderne blev desværre igen i 2017 små. For Crémant de Bourgogne mangler vi i gennemsnit ca. 15%, - idet dog Crémant Rosé fra ”Châtaignier marken” gav et udbytte på kun 65% af en normalhøst. De hvide Bourgogne gav et udbytte på ca. 15% under det normale og Pinot-Noir mellem 20 – 35% under det normale. Laveste høstudbytte opnåede vi på ”Les Corbaison marken” med et udbytte på kun 65% i forhold til et normalt udbytte. Da flere af vore kollegaer opnåede et tilsvarende eller endnu lavere udbytte, er jeg desværre bange for, at udsigterne til lavere priser i Bourgogne er ”skudt til hjørne”.

I løbet af november har vi et tydeligere billede af karakter og stil for Bourgogne årgang 2017, - og jeg skal nok vende tilbage med en ny bulletin.

Turen går til Bourgogne

Passion for mennesker og vin siden 1875

Fri fragt ved
køb over 500 kr.

Dag-til-dag levering
ved køb før kl. 13

Kongelig
Hofleverandør

Passion for vin
siden 1875

Afhentning i Kbh,
Aarhus & Odense

Afhent gratis din
ordre lokalt